Temps era temps

Temps era temps

 


 

Per gentilesa del nostre col·laborador Miquel Serra, ens ha arribat aquesta foto que correspon a la festa - homenatge de la vellesa de l’any 1959. En el programa editat totalment en castellà tal com era preceptiu en aquella època i diu:
II HOMENAJE A LA ANCIANIDAD
Organizado por el Patronato Local de la Obra con las colaboraciones del Magnífico Ayuntamiento, de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros i vecindario de Alforja
PROGRAMA DE ACTOS
A las 10.- Pasacalle por la orquesta “La Selecta”.
A las 10’30.- Reunión de los homenajeados con sus respectivas madrinas en la Casa Consistorial.
A las 11.- Santa Misa en la igesia parroquial de Sant Miquel Arcángel.
A las 12.-En la plaza del Sagrado Corazón, tendra lugar el acto de homenaje, bajo el siguiente orden:
-Apertura del acto por D. Antonio Llopis.
-Lectura de la Memoria por el Secretario del Patronato D. Juan Vernet.
-Homenaje de la Juventud por D. Miguel Serra.
-Proclamación de la Ancianidad por D. Antonio Avila.
-Parlamento de D. Angel Solá Vidal, representante del Patronato Superior de la Obra.
-En nombre de los homenajeados pronunciarán unas palabras D. Juan Martí i D. José Taverna.
-Exaltación espiritual de la Obra por el Rvdo. D. Alberto Espolet, Cura Párroco.
-Clausura del acto por D. José Martí, Alcalde y Presidente del Patronato Local.
-Visita del patronato a los ancianos imposibilitados de asistir al acto.
Gran audición de sardanas en la Plaza.                                                                        ALFORJA, 21 junio 1959

NOTA IMPORTANT

Amb aquest Informatiu encetem una secció nova que hem volgut titular “ TEMPS ERA TEMPS”. En ella volem reflectir fotografies, programes i opuscles antics que ja formen part de la història del nostre poble. Amb aquesta nota ens adrecem a totes aquelles persones que estiguin en possessió d’aquests documents tan valuosos i ens els vulguin fer arribar per poder publicar-los. No cal dir que un cop publicats se’ls retornarà puntualment. Contem amb el vostre ajut i us donem les gràcies anticipadament per la vostra col·laboració. 

CONSELL DE REDACCIÓ