::Inici >Dades Interessants >Mare de déu de la Pertusa

Mare de déu de la Pertusa

Situada al terme municipal d' Àger a sobre del Pantà de Canelles

El lloc de la Pertusa s'ha de relacionar amb el topònim rupem Espatellam, documentat des del 1060, quan Arnau Mir de Tost i la seva muller Arsenda concediren a l'abadia d'Àger el castell d'Espadella juntament amb la seva església. Cal veure en aquest document la primera referència sobre l'església de la Pertusa. Al segle XII el nom d'Espadella desapareixerà i serà substituït pel topònim la Pertusa. En la butlla lliurada per Alexandre III a Sant Pere d'Àger l'any 1162, on figura el patrimoni de l'abadia, ja hi apareix la jurisdicció sobre l'església de la Pertusa. L'any 1209 és documentada en el testament de Guillem de Montfalcó.

Tot i el seu primitiu caràcter parroquial, en l'actualitat aquesta església s'ha convertit en una ermita del poble de Corçà i s'hi acudeix el darrer diumenge de maig i el primer d'octubre.

L'aparell en la part de la nau és de carreu sense polir, disposat en filades irregulars, amb tendència a l'horitzontalitat. Els arcs de les portes són resolts amb dovelles de pedra tosca i no hi ha cap tipus d'ornamentació a les façanes, totalment llises.
A la part de la capçalera, a llevant, i a la part superior dels murs de la nau, l'aparell és molt diferent, format per carreus ben tallats i polits disposats en filades molt uniformes i regulars. A l'absis s'observa un desgruix del mur a l'alçada de la finestra, i la part baixa, que forma l'assentament sobre la roca, és construïda amb un aparell encara més rústec que el de la nau.
Per l'estructura dels paraments sembla clar que en la seva forma actual l'església de la Pertusa respon a dues fases constructives, una datable entre la fi del segle XI o principi del segle XII, a la qual correspondria el cos de la nau, i una segona fase, construïda segons les formes característiques de l'arquitectura del segle XII, a la qual correspondria el sobrealçament de la nau i el cos de l'absis, que probablement substitueix un altre absis corresponent a la fase inicial de la construcció.

Enciclopedia Catalunya Románica
ERMITA_DE_LA_MARE_DE_DEU_DE_LA_PERTUS...