::Inici >Dades Interessants >Castell de Saborella

Castell de Saborella
Ruïnes.no hi gaire informació sobre la historia del castell

La primera referència d’aquest castell data de l’any 1229, quan Ramon Alemany de Cervelló testà disposant que s’edifiqués una capella dedicada a sant Miquel sota aquest castell.
L’any 1380, el rei Pere III demanà al batlle general la restitució de diversos castells, entre ells el de Saborella als Cervelló.
L’any 1481, aquest indret pertanyia al monestir de Santes Creus.