::Inici >Dades Interessants >Cartoixa d'Escaladei

Cartoixa d'Escaladei

Situada al peu del Montsant al terme de la Morera del Montsant

Fundada al segle XII per Alfons el Cast, fou la primera cartoixa de la península. És origen del Priorat històric i una visita guiada permet obtenir una interessant visió del monument. La ubicació al peu del Montsant li dóna un marc paisatgístic incomparable. LA LLEGENDADiu la llegenda que el rei Alfons I el Cast va decidir fer donació dunes terres a lorde de la Cartoixa perquè hi construïssin un monestir. La casa mare envià uns monjos a cercar el lloc més adient a les seves necessitats. Durant la recerca, trobaren un pastor que els explicà que en somnis veia uns àngels que pujaven al cel per unes escales repenjades a la soca del pi que hi havia al lloc on ells pasturava els seus ramats. Els monjos ho interpretaren com un senyal de Déu i allí mateix construïren un petit claustre que seria lorigen de la Cartoixa dEscaladei, que vol escala de Déu. LA HISTÒRIALa història dEscaladei sinicia quan el rei Alfons I el Cast decidí crear un monestir daquesta orde. Els monjos provençals enviats pel Prior General de lorde sestabliren, en primer lloc, a Poboleda, lany 1194, don passaren al seu emplaçament definitiu, lany 1203. Durant el segle XIII i la primera meitat del XIV, es construí lesglésia, el claustre amb dotze cel·les, el refrectori i un segon claustre amb dotze cel·les més. Escaladei inicià una època de decadència després de la pesta negra que els monjos compensaren amb ladquisició de noves terres al segle XV. Al voltant del segle XVIII la Cartoixa recuperà un cert prestigi i influència. Daquesta última època data la capella del Sagrari, la reforma de lesglésia, que es recobrí de marbre, la construcció de la muralla, la bassa de les Tortugues, la capella de Sant Josep... En aquest moment, Escaladei tenia un important comerç de vi i aiguardent i dos molins paperers. La Cartoixa patí la primera exclaustració el 1820, però els foren tornades les propietats el 1823. Pel Decret de Desamortització de Mendizábal, de 1835, els monjos es veieren obligats a abandonar el monestir.
Cartoixa d'Escaladei