::Inici >Espai natural protegit

Espai natural protegit

Cartell PNINPER ENTENDRE CORRECTAMENT AQUEST ESPAI NATURAL PROTEGIT S’HA DE SABER LA SEVA HISTÒRIA I DESPRÈS COMENÇAR PER:

El Patronat de Poblet

El primer Patronat de Poblet, pròpiament dit, no fou creat fins l’any 1930 i va ser presidit pel gran restaurador de Poblet, el Sr. Eduard Toda i Güell. L'any 1936, amb l'inici de la guerra civil fou dissolt el patronat i nomenat el Sr. Toda comissari de Poblet. L’any 1939, el govern del general Franco restablí el patronat per via d'ordre ministerial. Aquest però, no es constituí fins l’any 1954, que fou quan s'aprovà el Pla d'ordenació parcial del polígon delimitat per: l’Espluga de Francolí, la Pena, mirador de la Pena, casa forestal de Castellfollit, Riudabella, ermita dels Torrents, granja de Milmanda i l’Espluga de Francolí. Mitjançant aquesta delimitació s'ordenava l'espai en tres zones qualificades com: zona d'interès artístic, zona urbana o de reserva urbana, i zona de sòl rústic. En cada una d'aquestes zones s'hi establiren unes mesures pròpies de protecció, que anys més tard s'aplicarien a la llei de declaració del PNIN.
El Patronat de Poblet a més de vetllar pel monestir de Poblet també es va preocupar constantment del seu entorn com ho demostren les posteriors ordenances de l’any 1963 i el Pla d'ordenació parcial de l’any 1970.
Amb la restauració de la democràcia i de la Generalitat de Catalunya s'efectuen els traspassos a la Generalitat, publicant-se al Butlletí Oficial de l'Estat de 21 de desembre de 1982 el conveni per a la conservació i cura del Reial Monestir de Poblet, en el qual s'estableix un nou patronat, vigent en l'actualitat, on hi figura com a president d'honor el rei d'Espanya i com a president del patronat, el president de la Generalitat de Catalunya.
És aquest últim Patronat de Poblet qui, conjuntament amb el govern de la Generalitat, promouen la llei de declaració del Paratge Natural d’Interès Nacional de la vall del monestir de Poblet.

La Llei 22/84
El 9 de novembre de 1984 era aprovada pel Parlament de Catalunya la Llei 22/1984 que declarava Paratge Natural d’Interès Nacional l'entorn del monestir de Poblet i una part important del Bosc de Poblet.
L'objectiu d'aquesta declaració queda definit en l'article 1 de la Llei: "es declara Paratge Natural d'Interès Nacional (PNIN) una part de la vall del monestir de Poblet amb la finalitat de conservar-ne i defensar-ne el medi, de preservar-ne el medi, de preservar-ne el paisatge, de defensar, conservar i restaurar el patrimoni natural i de protegir les explotacions agràries existents dins seu en el moment de fer aquesta declaració".
L’any següent era aprovada la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals on la figura de protecció de PNIN és considerada d’un grau superior a la de parc natural, quedant només per sota del grau màxim de protecció que és el parc nacional.

El decret de desplegament

El Decret 279/1998, de 21 d’octubre, sobre el desplegament de la Llei 22/1984, estableix a través dels seus articles 1, 2 i 3 la creació, la composició i les funcions d’una Junta Rectora com a òrgan gestor del PNIN.

Les reserves naturals
L’article 4 del Decret, declara les reserves naturals parcials del barranc del Titllar i del barranc de la Trinitat, que formen amb el PNIN un sol espai natural gestionat per la mateixa Junta Rectora, a fi de completar la protecció dels valors naturals de la zona i donar una major coherència als límits de la superfície protegida. D'aquesta manera la totalitat dels anomenats bosc del Comú i Comellars, dues forests públiques que l’any 1984 havien estat incloses només parcialment dintre del PNIN, mitjançant la Reserva Natural Parcial del barranc de la Trinitat, passen a estar íntegrament protegides per un règim de protecció especial (PNIN o RNP).

La creació de la reserva de fauna salvatge
Per l’Ordre MAH/386/2004, de 14 d’octubre, es declara refugi de fauna salvatge el Bosc de Poblet, a instància de la sol•licitud de la Junta Rectora del PNIN.