::Portada >Núm. 64: Gener - Març >Moviment demogràfic d'Alforja 2008

Moviment demogràfic d'Alforja 2008

A 1-1-08 el padró d’habitants era de 1824 i a 31-12-08 és de 1872 habitants

 
 
MATRIMONIS:

 

1- Carlos Caldera Martínez i Verònica Muñoz Guerrero ....................... 23 de febrer

 

2- Eduardo Gené Baquero i Mª Elena Taverna Llauradó ......................... 2 de maig

 

3- Vicent Miquel Font Vaqué i Mª Belèn Marcos Castelló ...................... 31 de maig

 

4- Pascual Garcia Rodríguez i Linda Margarita Ramos Oliveros .......... 19 de juliol

 

5- Jordi Lucena Vidiella i Yolanda Pedret Risco ...................................... 23 d’agost

 

6- Gabriel Gómez Alonso i Mercè Cañellas Nollas .................................. 30 d’agost

 

7- Fco. Javier Sànchez Jimènez i Mª Elena Ferron Puig ......................... 16 de setembre

 

8- Iban Coromina Lucena i Carme Armario Gamero ............................... 20 de setembre

 

9- Jordi Domènech Saludes i Cinta Capdevila Llop.................................... 3 d’octubre

 


 
 
NAIXEMENTS:
 1.  

  Joel Borràs Marín .......... 22 de gener 11- Ferran Salvat Giménez...... ....10 de maig

 2.  

  Gael Roig Isla ................ 25 de gener 12- Èrik Silvente Becerra.............15 de maig

 3.  

  Bruna Cubells Vernet .....30 de gener 13- Biel Pujals Mestres ................18 de maig.

 4.  

  Mariona Sans Morera 4 de febrer 14- Miquel Hortoneda Jasans .......24 de juny

 5.  

  Quim Josa Llusà 15 de febrer 15- Júlia Àvila Vaquer ..................26 de juliol

 6.  

  Roger Portal Salvat ........ 18 de febrer 16- Pau de Llorens González .......12 de setembre

 7.  

  Pau Juanpere Gironès .... 1 de març 17- Zaida Maria Esteso Solà ......... 2 d’octubre

 8.  

  Aleix Rodríguez Mestre ...9 d’abril 18- Laia López Vilella ..................28 d’octubre

 9.  

  Laura Escuriasa Estopà ...21 d’abril 19- Joan Jasans Díez ..................... 8 de desembre

 10.  

  Edgar Mañas Fernández.. 30 d’abril

 
 
DEFUNCIONS:
 1.  

  Jaume Franquet Cañisa ....... 10 de gener 11- Mª Dolors Cabrera Padilla....... 5 de juny

 2.  

  Ernest Fusté Anguera .......... 24 de gener 12- Joan de Haro López ..................8 de juliol

 3.  

  Mercè Simó Miravall .......... 31 de gener 13- Josep Salvadó Cabré ................ 25 d’agost

 4.  

  Maria Riqué Aguiló ............ 2 de febrer 14- Antònia Buselli Rius .............. .29 d’agost

 5.  

  Matilde Pi Salvadó ...............15 de febrer 15- Miquel Rebull Zamora ............. 14 d’octubre

 6.  

  Maria Molias Villalta ...........17 de març 16- Joan Pujals Rebull ................... 15 d’octubre

 7.  

  Daniel Martín Uriza ............. 20 de març 17- Bernardo Martínez López .........20 d’octubre

 8.  

  Mª Àngela Girona Masdeu ... 2 d’abril 18- Balbina Llaberia Quintà............. 3 de novembre

 9.  

  Jaume Mestre Pons .............. 25 d’abril 19- Xavier Moragues Sànchez ........ 10 de novembre

 10.  

  Magdalena Salvat Anguera... 23 de maig 20- Enriqueta Mestre Roige........... ..27 de novembre