Qui sóm?

INFORMATIU D’ALFORJA

 
 
EDITA:

 

ASSOCIACIÓ de PUBLICACIONS CÍVIQUES I CULTURALS D’ALFORJA
C/ de la Font, 58

 

ADREÇA ELECTRÒNICA:
informatiu@informatiualforja.cat

www.informatiualforja.cat 
 

Direcció:

Antoni Pujals Rebull

Adjunt de Direcció :
Gonçal Evole Hurtado
 
Col·laboradors:
Teresa Àvila Grau
 
Mn. Evarist Gòmez
Benet Sadurní Soy
Elí Camarasa
Francesca Gómez Guasp
Miquel Taverna Balcells
 
Miquel Serra Sarobé
Mn. Isidre Saludes
Oriol Saludes Rodríguez
Toni Pàmies
Jordi Olivé
Josep M. Duran

Col·laboradors fotogràfics:
Montserrat Vilella
Jesús Gómez
Josep Aragonès

Tirada:
550 exemplars

 

diputacioescut_alforja

 

Editat amb la col·laboració de l'Excma. Diputació de Tarragona i l'Ajuntament d'Alforja.

L'INFORMATIU no es fa responsable amb les opinions que els col·laboradors expressen en llurs articles.