::Inici >Biodiversitat de la Finca

Biodiversitat de la Finca

Un dels eixos principals de la finca es la Biodiversitat.  Per afavorir les especies auctoctones, no llaurem la terra, només segem la herba.

plantes

La biodiversitat és un terme ecològic que es refereix tant a la diversitat d’espècies com al nombre d’individus de cadascuna, de manera que podem parlar d’elevada biodiversitat quan hi ha molts exemplars de tantes espècies diferents com sigui possible.N´hi han:

  • Arbres fruiters
  • Arbres d'ombra
  • Arbres de ribera
  • Arbustos
  • Plantes Aromatiques
  • Hort
  • Flors