Albellons

albellˇEls albellons també són construccions fetes amb pedres i relacionats amb l’aigua però en aquest cas per evacuar-la i no per aprofitar-la. L’albelló es construïa en aquells indrets on era necessari que l’aigua tingués una sortida ja que quan plovia se’n podia acumular molta quantitat. Altres cops el que passava era que es feia alguna construcció tipus caseta, mas, ermita o d’altres en llocs on l’aigua de la pluja acostumava a córrer i per evitar danys a la construcció es realitzava l’albelló amb unes conduccions soterrades amb entrada i sortida per l’aigua. En alguns marges també trobarem aquest tipus de construccions que recullen l’aigua uns metres més amunt del marge per conduir-la fora del marge per la seva part més baixa.