Basses

bassaEn aquells indrets on l’aigua és més o menys abundant o hi havia la possibilitat d’obtenir-la d’un pou, mina, font o riu, es construïren basses (també anomenades anjubs) per emmagatzemar l’aigua. En aquests tipus de construccions també era utilitzada la pedra que després era lluïda amb argamassa a l’interior. Les seves dimensions podien variar molt, així com també el fet d’estar comunades per varis propietaris. Aquestes darreres eren les més grans. Tenim l’exemple de “l’anjub de Vinyols” a Montblanc, de 300 pams de llargada, 128 pams d’amplada i 20 pams de fondo, que donava servei a una comunitat de regants de la partida de Vinyols, Actualment és un barri més de Montblanc.

Les basses construïdes amb pedra i argamassa solien ser quadrades o rectangulars. Les rodones són més modernes.

Per regla general una bassa anava sempre lligada a un hort o una zona d’horts si era comunada. Avui potser se’ns fa difícil imaginar-nos un hort en llocs on trobem basses que ja estan en desús.