Mines d'aigua

mina d'aigua - SavalląUna altra forma d’obtenir aquestes aigües subterrànies era la construcció d’un mina en galeria horitzontal. Amb la llargada de la galeria passava el mateix que amb el pou, depenia del lloc on es localitzava la veta d’aigua. Aquestes galeries també eren revestides amb pedra i el sostre era fet amb una mitja volta o bé amb lloses planes.


Amb una mina d’aigua o un pou, el pagès ja podia plantejar-se dedicar-hi una part de la terra a una petita horta ja que el principal element, l’aigua, ja el tenia al seu abast. L’única diferència era que si bé de la mina l’aigua sortia per sí sola, del pou era necessari extreure-la amb algun mecanisme que donés suficient cabdal com ara una sínia o un molí de vent.