Peixeres o rescloses

peixeraQuan es tractava d’aprofitar l’aigua d’un riu, torrent o barranc on hi havia un curs d’aigua més o menys estable el tipus de construcció a realitzar era el d’una peixera, presa o resclosa on la pedra també era el material utilitzat. A la Conca tenim importants peixeres al Francolí i una presa romana al terme de Sarral, a banda d’altres construccions similars per diferents punts de la comarca.


Amb aquests tipus de construcció l’aigua era desviada i conduïda per les sèquies per regar les zones d'hortes.