::Inici >Bibliografia

Bibliografia


 • Alcover- Moll. Diccionari Català-Valencià-Balear. Editorial Moll
 • Badia i Margarit. La formació de la llengua catalana. Publicacions de l’Abadia Montserrat, Barcelona: 1981.
 • Balañà, Pere. Els noms de lloc de Catalunya. Generalitat de Catalunya, Barcelona: 1989.
 • Coromines, J. Onomasticon Cataloniae. Ed. Curial, Barcelona: 1994.
 • Coromines, J. Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana. Curial Edicions, Barcelona: 1988.
 • Cotano, Àngela Cotano. Les llengües minoritzades d’Europa. Contextos 3 i 4, València: 2000
 • D (T). Ed. La Finestra, S. Coop. Lda. Catalana, Tortosa: 1987.
 • Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. Edicions 3 i 4, Edicions 62, Editorial Moll, Enciclopèdia Catalana, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, Palma, València: 1995/2007
 • Diccionari Etimològic. Diccionaris de l’enciclopèdia. Enciclopèdia Catalana, Barcelona: 1996
 • Junyent, Carme. Gimcana de les llengües. Ed. Octaedro, Barcelona: 2002.
 • Junyent, Carme. La diversitat lingüística. Didàctica i recorregut de les llengües del món. Editorial Octaedro, Barcelona: 1999
 • Pallarès Lleó, Amadeu. Mots tradicionals de les Terres de l'Ebre. Biblioteca Ebrenca. Centre de Lectura de les Terres de l'Ebre, Tortosa: 1995
 • Pey, S. Diccionari de sinònims i antònims. Ed. Teide, Barcelona, 1979.
 • T (D). Ed. Excm. Ajuntament de Tortosa, Tortosa: 1986.
 • Veny, J. Els parlars catalans. Síntesi de dialectologia. Editorial Moll, Palma de Mallorca: 1982
 • Veny, J. Els parlars. DOPESA, Barcelona: 1978.