::Inici >Què volem?

Què volem?

DEFINICIONS

 

a. La Pell del Llavi és, fonamentalment, un canal d’expressió per als joves creadors de les comarques de Tarragona: una plataforma.

 

- Una plataforma es defineix com un grup de persones de diferent perfil que treballen de manera conjunta, lliure, gratuïta i solidària per donar a conèixer a la resta de la ciutadania les seves idees i creacions.

 

b. Des de la vessant  tècnica, La Pell del Llavi és un programa integral (informatiu, formatiu i d’acció) que pretén donar a conèixer el treball dels artistes joves de Tarragona i, alhora, estimular l’interès de la població en general per la poesia, la literatura i l’art.

 

c. La Pell del Llavi és una plataforma oberta a tots els joves d’ambdós sexes de Tarragona, d’entre setze i trenta anys i sense filtre pel que fa a estudis, procedència, interessos, si estan associats o no, etc. De la mateixa manera, podran col·laborar amb La Pell del Llavi, sempre que sigui de manera gratuïta i enriquidora, les persones majors de 30 anys o els col·lectius professionals que hi estiguin interessats.

OBJECTIUS

 

- El sentit últim de La Pell del Llavi és la creació d’accions poètiques[1], basades en la literatura (text poètic, fonamentalment) i emprant qualsevol estil o recurs artístic per a la seva realització.

 

·       Oferir als joves creadors de Tarragona altres possibilitats de lleure i d’expressió artística a les convencionals o reglades.

·       Apropar la poesia i la literatura als ciutadans a través de la interpretació personal dels joves creadors.

·       Recollir les necessitats dels joves creadors per tal de poder donar sortida a nous recursos i serveis per a la cultura emergent.

IDEOLOGIA

 

- La Pell del Llavi es basa en els principis de la llibertat, de la rebel·lia, de la crítica i de la bellesa i cerca la intromissió poètica en la vida de la ciutat i de la gent, el desvetllament de la curiositat davant de l'impacte de l’art i, per tant, la participació directa del públic. Així, doncs:

 

٧         Els membres de la plataforma de joves creadors, mentre es trobin sota la denominació de La Pell del Llavi, utilitzaran l’art i la cultura com un mitjà d’expressió, no pas com una manera d’afavorir-se’n individualment, quedant-ne exclòs qualsevol ànim de lucre o recerca de la notorietat personal.

 

٧         Les accions poètiques seran efímeres i aproparan a la ciutadania en general la bellesa de les lletres, l’art i la cultura. Els joves creadors no buscaran el públic, el perseguiran. Per aquest motiu, La Pell del Llavi surt a buscar el públic allà on es troba i, en cas de no trobar-ne, l’acció poètica es realitzarà i tindrà sentit en ella mateixa.

 

٧         Mitjançant les seves creacions, els membres de La Pell del Llavi cercaran destruir prejudicis, ignorar els tabús, lluitar per la llibertat d’expressió artística i personal i incentivar la transgressió, la crítica social (problemàtiques afectes als joves creadors) i la mirada “perversa” de l’art. Les accions poètiques oferiran consciència, alegria, instants, poètica, pell i realitats diverses.

 

- la Pell del Llavi cercarà alliberar l’obra d’art per tal de transformar l’espai públic en un espai impúdic però fèrtil; l’art es mostrarà nu i desvergonyit al carrer, implicant els sentits dels ciutadans i trencant la seva rutina. [2][1] Una acció poètica és una petita obra d’art efímera i tancada en ella mateixa. Visiteu la wikipèdia!

[2] “La calle, por sus características y por su índole de centro de la vida social, se desentiende de lo que es arte y de lo que no lo es, al contrario de las galerías y museos que imponen su lógica de consumo, es decir, todo lo que se expone en ellos es arte o asume ese carácter (si no lo es). En cambio la calle enfatiza la relación comunicacional, permitiendo que el arte despliegue toda su funcionalidad, su razón de producto de comunicación y no de mera mercancía sujeta a la leyes del mercado y del lucro comercial.”  Clemente Padín, Montevideo, Uruguay