::Inici >Funcions de les plantes

Funcions de les plantes

Sabies que...

Les plantes tenen quatre parts: arrel, tija, fulles i flors.

· L’arrel és la part subterrània de la planta. Serveix per fixar la planta al sòl i per absorvir l’aigua i les sals minerals.

· La tija creix per damunt del sòl. Té dues funcions:

- Sostenir les branques i les fulles.

- Transportar l’aigua i les sals minerals des de l’arrel fins a les fulles.

 

· La fulla Serveix per elaborar l’aliment de la planta. Està formada per una làmina plana anomenada limbe, que s’uneix al tronc mitjançant una cua anomenada pecíol.

· La flor és l’òrgan de reproducció de la planta. La flor es converteix en el fruit , que conté les llavors.

 

Les plantes realitzen simultàniament dos processos de naturalesa diferent: la fotosíntesi i la respiració.

Completa amb l’ajut del teu llibre de text les característiques d’aquests dos processos:

 
FOTOSÍNTESI

· En la ................................les plantes prenen .............................de l’aire i expulsen.......................

 

· La fotosíntesi es fa de ........, ja que es necessita ..........................

 

· Durant la fotosíntesi les plantes fabriquen.....................................

 
RESPIRACIÓ
 

· En la ...............................les plantes prenen .............................de l’aire i expulsen...................................

 

· La respiració es realitza a les .................................................................

 

· L’oxigen que obtenen serveix per transformar l’aliment en ............................................