::Inici >Metodologia

Metodologia

Metodologia de treball

 Per tal de poder realitzar l'estudi de  les places del barri proper al nostre IES, i com a activitat prèvia, hem treballat a classe els continguts corresponents  als ecosistemes, observació i classificació de plantes a partir de l'observació de les seves fulles,  i còm la intervenció de l'home afecta a la conservació i als impactes del medi ambient.

 Una vegada realitzat aquest treball previ hem elaborat unes fitxes d'observació i investigació per tal que els nostres alumnes puguin realitzar una aplicació pràctica dels coneixements apresos, durant les diferents sortides que hem previst realitzar al barri.  El desenvolupament d'aquesta activitat es realitzarà en petits grups de treball.

 L'activitat consisteix, primerament en l'elaboració  d'un plànol de l'itinerari a seguir. Seguidament i amb l'ajut d'unes fitxes informatives sobre el medi d'estudi, localitzaran i recolliran mostres dels diferents tipus de vegetació que es troben en cada una de les places estudiades. Finalment classificaran les mostres recollides i ompliran una fitxa de cada una de les espècies.

Finalment posarem en comú els treballs realitzats per tots els grups i elaborarem unes conclusions les quals representarem l'objectiu final d'aquest projecte.