::Inici >Objectius generals

Objectius generals

Objectius generals del bolc

· Saber utilitzar diverses fonts d’informació directes o indirectes, per a adquirir la informació que li interessa, processant-la, interpretant-la i expressant-ne els resultats en diversos llenguatges.

· Formular-se preguntes i fer prediccions, arribant a conclusions o generalitzacions a partir de temes propers, coneguts i concrets.

· Orientar-se en l’espai a partir del cos, d’altres punts referencials de l’entorn i de codis usuals de representació.

· Valorar el medi ambient a partir dels coneixements adquirits.

· Identificar els diferents tipus d’espècies vegetals a partir de l’observació, la comparació i la classificació.

· Justificar amb arguments les pròpies afirmacions i saber contrastar-les amb els altres companys, en la perspectiva d’avançar en el pensament crític.

· Entendre la salut personal, social i del medi ambient com un bé de l’individu i de la comunitat que cal conservar, preservar i potenciar.

· Conèixer les principals riqueses i mancances de l’entorn natural proper. Adquirir actituds de respecte, conservació i aprofitament dels recursos naturals.