::Inici >Els marges

Els marges

Els marges dels conreus

margeEls marges on probablement les construccions de pedra seca més freqüents i pot ser les primeres. Son construccions generalitzades i la seva finalitat principal és la de evitar l’erosió de la terra per motius de les puges i aiguats, ara bé en la nostra comarca i en el nostre terme trobarem molt marges petits que serviren per reomplir de terra o afegir terres a zones i propietats rocalloses, convertint-les d’aquesta manera en conreus per als arbres d’arrels poc fondes com els ametllers.

Localitzarem marges al cap damunt de les muntanyes  o en les planes. Hi ha construccions d’aquest tipus que encobreixen dipòsits amagats o incorporen barraques. En podem localitzar d’alçades considerables de més de tres metres, amb escales incorporades, de construccions de doble nivell, és a dir que enlloc de formar una sola estructura formen dos marges diferents, la part de baix sobresurt uns centímetres més que la part superior, una tècnica que incrementa la seva resistència a la pressió de la terra i de l’aigua.

Els marges - clapers
Aquest tipus de marges separen una propietat de l'altre. Generalment son amples i serveixen per a magatzemar les pedres que de manera espontània surten de la terra quant es llaura. molts d'ells només tenen ben colocades les pedres exteriors i a dins el marge, les pedres no tenen cap ordre ni concert.

 Els marges de enfaixen els camins
Sovint trobem camins enfaixats a banda i altre per marges que limiten el camí de les diferents propietats. Generalmnet són estrets.