::Inici >La Volta de rastrell, o adovellada

La Volta de rastrell, o adovellada

volta

Aquesta és una bona mostra de les construccions amb volta de rastell, o volta adovellada com en diuen els tècnics. Les pedres estan col·locades de manera vertical enlloc de planes. La seva dificultat de construcció és molt elevada i feien falta suports externs. En aquest terme tant pobre en terra bona, generalment es feien servir feixos de rama de pi verd i  pinetells. En d’altres comarques, més riques en terra,  un gran munt de terra era l’element de suport per a la seva construcció.
Son nombroses les construccions d'aquest tipus que estan edificades arreu de les planes de Santes Creus i del terme municipal del Pla.

Per saber-ne més d’aquetes tècniques consulteu les obres de l’arquitecte Sr. August Bernat, un dels precursors de la conservació i estudi de les construccions de pedra seca a la nostra pàtria, o la web “el racó d’August Bernat".


Son nombroses les construccions d'aquest tipus de volta que estan edificades arreu de les planes de Santes Creus i del terme municipal del Pla.