::Inici >El bandolerisme >El bandoler Gabriel Oliver "Pixo"

El bandoler Gabriel Oliver "Pixo"

La història de la nostra vila és també la història dels seus bandolers, d'homes com Gabriel Oliver, "Pixo", d'ofici ferrer,  nascut l'any 1592, cadell, el bandoler vallenc més conegut de l'època, que va fer que tothom de la Conca i l'Alt Camp conegués el seu nom. Mort a la forca l'any 1628 a Barbera de la Conca.

Anexem un treball del Departament d' Historia Moderna de l' Universitat de Barcelona dels historiadors Valenti Gual i Rafel Catala,  arrel del Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya, publicat l'any 1984 i que fa referencia a la vida del bandoler.