::Noticies >Objectius

Objectius

Promoure el desenvolupament rural, generant polítiques de desenvolupament rural sostenible que integrin els aspectes econòmics, socials i mediambientals, a favor de la millora del benestar de la població del medi rural.

Impulsar actuacions públiques o privades per a la posada en valor dels recursos humans i del patrimoni històric, cultural i natural del seu àmbit d'actuació.

Afavorir i coordinar iniciatives locals de desenvolupament rural sostenible, a fi d'unir i optimitzar esforços en pro de l'ocupació i la millora de la qualitat de vida, amb l'objectiu que la població es mantingui i fins i tot s'incrementi en el medi rural per ajudar a la vertebració del territori.

Promoure serveis d'assessorament i investigació destinats a millorar el rendiment econòmic i ambiental de les explotacions agràries i ramaderes. 
Potenciar i valoritzar els productes agroalimentaris de tota la zona d'actuació.

Fomentar l'associacionisme i les entitats que integrin diverses fases de la cadena agroalimentària per millorar la qualitat dels seus productes, la recerca de nous mercats i canals de comercialització alternatius, el desenvolupament d'activitats d'informació i promoció dels productes i la millora de la gestió mediambiental.

Impulsar la innovació i la utilització de noves tecnologies.

Promoure el desenvolupament d'accions formatives adreçades als col•lectius socials amb més dificultats, per millorar la seva capacitació i adaptació professional.

Fomentar la modernització de les infraestructures i serveis locals contribuint a millorar la qualitat de vida de la població rural.

Generar polítiques d'interacció i potenciació dels recursos i potencialitats existents, a partir de la realitat molt diversa de la zona d'actuació: interior - costa, sector primari - indústria - turisme.

Servir als municipis de centre receptor i distribuïdor de tota la informació relativa al desenvolupament local i regional, tant a nivell nacional com internacional.

Representar els interessos dels associats davant les Administracions i també davant les Xarxes o Associacions d'àmbit interregional, nacional o supranacional.

Facilitar entre els associats l'intercanvi d'experiències i metodologies d'intervenció en l'àmbit del desenvolupament rural.