::Mateswin >Operacions

Operacions

S'han creat 6 programes, un per nivell


Els programes generen series de preguntes i passen d'Exercici, Tipus ..., si es compleixen les condicions, si el número d'errades es superior  al programat retrocedeix un grau.


NOTA: Els programes o nivells que no estan actius tenen el manual o l'adaptació en elaboració.


Els programes generen sèries de 10 / 5 preguntes ... i passa de grau si es compleixen les condicions, si el nombre d'errades és superior retrocedeix un grau.

El nombre de preguntes ... es pot variar 10 / 5 ... per a agilitzar el canvi d'exercici ..., polsant en el requadre especificat.

Cada activitat té 4 funcionaments diferents: Exercici, Tipus d'exercici, Dificultat i Avaluació.

 

Cadascun dels exercicis té 4 tipus d'exercicis i 9 graus de dificultat.

 

L’avaluació permet treballar tots els exercicis amb els seus tipus i dins del grau de dificultat elegit, també permet seleccionar el nombre de preguntes que efectuarà ( comprés entre 5 i 15 ).

La línia inferior informa de l'evolució de la sessió.