::Mateswin >Informació

Informació

PROGRAMES EDUCATIUSEls programes de  MATEMÀTIQUES  i  LLENGUA  inclouen exercicis per a tota l'Educació Infantil i Primaria.

 

Auto - avaluadors.- Per passar d’exercici, tipus d’exercici o grau de dificultat, s'han de complir les condicions indicades prèviament pel professor. Els programes generen sèries de 10 preguntes i passen de grau si es compleixen les condicions, si hi ha moltes errades retrocedeix un grau. El número de preguntes, d’errades per passar de grau, per retrocedir ..., es pot programar.

Permeten diferents tipus de funcionament: Exercici, Tipus d'exercici ...

Són de molta utilitats per tots els alumnes:

 •  Si tenen un coeficient elevat poden utilitzar el darrers graus de dificultat, un nivell superior i els programes de Reforç.

 •  Si necessiten reforç utilitzaran els primers graus de dificultat, un nivell inferior i els programes d'Educació Infantil.

  METODOLOGIA
Es tracta d'uns programes Bilingües ( Català - Castellà ).

 

Permeten la realització d’una sessió o part de la mateixa en la llengua desitjada, amb una simple pulsació.

En el disseny de les activitats d’aprenentatge s’han tingut en compte:

  • Els conceptes
  • Els procediments
  • Les actituds
  • ...

En la seqüenciació dels continguts s'han tingut presents els coneixements previs i els posteriors.

 • Flexibilitat d'adaptació de l'aprenentatge als alumnes d'Educació Infantil i Primària.
 • Fàcil tractament de la diversitat, inclòs d'alumnes amb necessitat d'una ACI.
 • Participació activa dels nens amb l'ordinador.
 • Enfocament constructiu, ja que cadascú va organitzant els seus coneixements.

Facilita l'ús de l'aula informàtica per part de qualsevol professor, ja que el funcionament dels programes és molt fàcil i intuïtiu.

Permet treballar un gran nombre d'activitats en una sola sessió, per tant el seu ús es recomana a tot tipus d'alumnes i és molt útil pels nens, ja que desenvolupen l'atenció, la lectura, la comprensió ...


FUNCIONAMENT

El funcionament és molt fàcil i intuïtiu, ja que es procura reproduir gràficament les opcions, i s'ha fet una presentació de menú molt amena. 

   

El programa de instal·lació crea una icona a l'escriptori.

L'activació mostra el Menú general de cadascun d'ellsSeleccionar el programa desitjatSeleccionar el nivell, el tipus d'exercici, el grau de dificultat .
..

Una vegada seleccionades les opcions desitjades
polsar el botó d'activació.

Més informació en les pàgines corresponents: MATESWIN  i  PHYSISWIN.