::Mateswin >Actualitat

Actualitat

S'estan efectuant unes adaptacions dels Programes Educatius: MATESWIN i PHYSISWIN.


Problemes
S'estan efectuant les adaptacions dels programes: Problemes Visuals i Problemes de lògica

 

 

Geometria  
Geometria1 

S'han efectuat unes adaptacions dels programes de GEOMETRIA per a que puguin ser utilitzades pels alumnes en casa, es poden descarregar des de la pàgina Geometria
 


Operacions
Geometria1 

S'han efectuat unes adaptacions dels programes d'Operacions per a que puguin ser utilitzades pels alumnes en casa, es poden descarregar des de la pàgina Operacions
 


Funcionament

Actualitat

Prova de funcionament de les pàginesGeometria
Geometria