::Mateswin >Geometria

Geometria

S'han creat 6 programes, un per nivell

A l'apartat Geometria s'ha procurat incloure tots els continguts als que normalment es dedica un temps  mínim: mesures de temps, estadística, probabilitats, sistema mètric ...

NOTA: Els programes o nivells que no estan actius tenen el manual o l'adaptació en elaboració.


PROGRAMES EXECUTABLES
S'han creat unes adaptacions dels programes per a que puguin ser utilitzades pels alumnes en casa, les podeu baixar directament utilitzant les connexions adjuntes.

Nivell 4