Pontarrons


pontarróA banda dels camins principals o secundaris encara hi ha una xarxa més amplia de camins de tros, que són els utilitzats pels pagesos per accedir a les seves propietats i que la major part són particulars, ja que comencen i acaben dins d’una mateixa finca.
Aquest camins també es troben amb rases i barrancs que han de superar, i per a tal eren construïts petits ponts (pontarrons) que la major part de les vegades eren fets amb grans lloses de pedra. També però, trobem pontarrons fets amb la tècnica de la volta de canó.