Ponts de pedra

pont d'OllersEls camins secundaris, bàsicament de ferradura o de bast, havien de creuar molts cops barrancs, torrents, rases, rius... Per aquesta fi es construïren ponts o palanques. Alguns d’aquells ponts de pedra encara es conserven actualment fen el mateix servei pel que foren construïts, d’altres es mantenen en peu, però només com a testimoni d’un passat, ja que actualment estan en desús sense cap trànsit i oblidats del pas dels caminants.

De ponts en podrem trobar-ne de mides molt dispars, sempre depenent de l’espai que havia de salvar, ja que si per regla general es buscava el lloc més estret, no és el mateix construir un pont sobre una petita rasa que sobre un riu o un torrent. La datació de construcció dels ponts la podem efectuar pel seu estil arquitectònic (normalment romànic) en aquells que les seves dimensions ens ho permeten, els altres ponts més petits és més difícil de poder concretar l’època en que es construïren si bé la major part deuen ser d’època medieval quan es posaven noves terres en conreu.

La construcció d’un pont requeria d’una tècnica molt acurada i havia de ser dirigida per mestres constructors especialistes. El seu cost era també considerable i per tant els ponts eren construïts només en indrets indispensables, sent molt més habitual les palanques en les zones més planeres dels rius, més tenint en compte que els rius de la comarca no són molt cabalosos.