Pletes o corrals

pletaCom quasi tots els elements de l’arquitectura rural les pletes o corrals pel bestiar estan en desús. Abans, quan hi havia molts més ramats i pastor que no pas ara, era molt corrent que els ramats de bestiar de llana pasturessin per les terres del terme i que el pastor amb el ramat no anés a dormir al poble, aixoplugant-se a les pletes on també tancava el bestiar.

Aquestes construccions solien ser una mena de tancat voltat de tàpia o de paret de pedra seca i mig cobert o no de teulada. Aquests coberts tenien en la part del davant uns grans arcs que donaven pas a l’entrada i sortida d’ell al bestiar. En un racó del tancat hi solia haver una petita caseta pels pastors. Els pastors o els propietaris dels ramats també acostumaven aprofitar grans balmes de les roques per fer-ne una pleta, només havien de fer paret a la part del davant i ja tenien un tancat.

Sobre els corrals voldria destacar un element en la seva construcció, es tracta del terra. En alguns corrals el terra era empedrat amb lloses per tal de facilitar la neteja o més ben dit l’extracció i aprofitament dels fems produïts pels animals que havien de ser utilitzats com adob als camps i particularment als horts.
El complert desús d’aquestes construccions ha portat a que actualment només quedin algunes de testimonials i en molt mal estat de conservació.