::Inici >Les raquetes >Propietats que té una raqueta en forma de escollir-la

Propietats que té una raqueta en forma de escollir-la

Quan et vols comprar una raqueta de tennis normalment ens fixem mes amb la marca i els colors i qui la porta, que no les seves característiques amb les quals et podràs adaptar tu millor a aquell tipus de cop. Per lo tant ara explicarem una mica en general com i quines son les propietats de les raquetes a la hora de escollir-les.

Es basen en:

Pes: Una raqueta amb molt de pes el que farà donar-te una gran potencia amb bastant de control i que les vibracions que executa la raqueta es propaguin al mànec. El únic problema que es podria establir seria que has de tenir bastanta força en el braç per la qual la puguis moure en tot moment.

Mida del cap de la raqueta: És el lloc on es pica la pilota ni ha de diferents formes com mes petit menys control i moltes possibilitats que el cop et resulti erroni. Com mes gran mes control i mes potencia, normalment són de 600 cm2i també de 780cm2.

Longitud: aquest aspecte influeix molt ja que com a més longitud mes força podrà tenir la raqueta i mes velocitat a la hora de picar, com mes gran sigui et donarà un millor angle per als costats, el ideal es que el pes de la raqueta estigui prop de la mà si es troba lluny  de la mà no tindrà tan de control per lo tan el cop no et sortirà bé, si es mes gran quan la pilota te la tirin al cos et serà mes fàcil de tornar-la si la longitud es més petita serà molt mes difícil de tornar-la.

Cordatge: El cordatge apart de haver i molts tipus que després esmentarem, es basa en 2: si les cordes son grans o petites. Si són grans  hi haurà més cordes en la raqueta el que suposarà que ens donarà un gran control, però no molta potencia. En canvi, si les cordes són petites tindrem més potencia en la pilota, podrem donar un efecte mes liftat a la pilota i ens donarà una gran sensació de tècnica.

 

Balanç:  és un factor molt important el qual determina de quin tipus serà la raqueta si es amb el punt de la força al cap per el tan serà cabeçuda , llavors serà molt més potent ja que hi ha mes massa a la zona del cop. El inconvenient de aquest tipus de aquetes es que no et donen molt de control i un gran avantatge es que no et donarà moltes vibracions.

Rigidesa: quan una raqueta de tennis es molt rígida tenen bastanta potencia hi agafen un gran control, però com tot el inconvenient es que les vibracions seran bastant fortes