::PRINCIPI >SENYALITZACIÓ HORITZONTAL URBANA

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL URBANA

BLANCA

Passos zebra,    limitacions de places d'aparcament,    marques de places d'aparcament per a minusvàlids,   limitacions de carrils de circulació,    marques de "STOP",    triangles de "CEDIU EL PAS",    rotondes,    fletxes d'indicació del sentit de la marxa,...


GROGA

Limitacions de àrees de contenidors de brossa,    marques de prohibicions d'aparcament,...


BLAVA

Marques d'aparcament de minusvàlids,    zones blaves,....

Pas Zebra