::PRINCIPI >PINTURA D'INTERIORS i EXTERIORS

PINTURA D'INTERIORS i EXTERIORS

Preparació inicial de les parets: massillar esquerdes, tapar forats,...
Cura extrema dels mobles i béns particulars cobrint-los de manera òptima per a evitar malmetre'ls.
Neteja a fons dels espais  en finalitzar els treballs.


PINTEM:
PARETS
SOSTRES
PORTES
FINESTRES
MARCS DE PORTES I FINESTRES
PASSAMANS
RADIADORS DE FERRO O ALUMINI

       paret    Marc