::PRINCIPI >TRACTAMENTS DE LA FUSTA

TRACTAMENTS DE LA FUSTA

RESTAURACIÓ D'ANTIGUITATS
Pressupost sense compromís de la restauració de calaixeres, armaris, escriptoris, taules, cadires i qualsevol objecte de fusta.

ENCERAR
Donar cera de color o incolora als objectes de fusta.

ENVERNISSAR
A monyeca o pinzell.

TRACTAMENT DEL CORC
Amb consells sobre el seu possible resultat i la conveniència o no de la seva aplicació