::Inici >On estem

On estem

Tarragona:

Taragona és una ciutat de 112.000 habitants que va tenir un fort impuls demogràfic i una important transformació econòmica com a consqüència d'un ràpid procés d'industrializació iniciat a començaments dels anys seixanta.

Balcón del Mediterraneo

Les bases de l'activitat econòmica actual es varen posar fa trenta anys i ha generat un model productiu centrat, per una part, en una activitat industrial derivada de fortes inversions exterios i l'adaptació del seu entron a les seves necessitats de funcionament -port, vies de comunicació i estructuració urbanística de la ciutat, són clars exemples- i, per altra part, en el paper de teciarització de l'economia recolzat en la capitalitat administrativa de Tarragona, com també en el fet de trobar-se en un entorn on s'ha experimentat un fenomen turístic de masses important, centrar en el sol i la platja. Aquests fenòmens han configurat la realitat actual de Tarragona.

Tarragona té un altre actiu al seu favor en la seva realitat actual i orientació futura: és una ciutat oberta amb fortes interrelacions econòmiques i culturals a nivell internacional, la qual cosa li possibilita poder estar i entrar, sense barreres inicials, en una diàmica internacionalitzadora de les ciutats mitjanes a Europa, i que centra els seus plantejaments de dinamisme futur en diversos aspectes.


Sant Salvador:

El barri de Sant Salvador està situat a 5 quilòmetres de la ciutat de Tarragona (direcció nord), en una zona residencial creada als finals dels anys 60 i principis dels 70, just abans de la instal-lació del complex petroquímic de Repsol a les rodalies del barri.

Té una població, en aquest moment, d'uns 6.000 habitants (Sant Salvador i Sant Ramón), procedents en una gran majoria de les immigracions d'Andalusia, Castella, Extremadura i Galícia dels anys 50 i 60 una estructura urbanística de construccions de blocs d'habitatges en una zona i de cases unifamil,iars arrenglerades en una altra, dividides pel pas de la CN-240.

Des dels seus inicis el barri ha tingut una gran activitat de moviment veïnal que ha lluitat per convertir una "ciutat dormitori" en una veritable comunitat i per aconseguir els serveis i infrastructures bàsics d'un barri, com són les escoles, el centre cívic, el centre d'assistència primària, la urbanització dels espais, el mobiliari urbà, la millora de l'enllumenat, les pavimentaciones, el pavelló esportiu, la llar de jubilats, el centre cívic, etc.

Centre Civic:

El Centre Civic Municipal de Sant Salvador funciona desde 1994, i tots aquests anys s'han realitzat diferents projectes destinats a dinamitzar culturalment i socialment el barri on està situat, tot potenciant la convivència i la participació dels veïns. En aquest llarg recorregut s'han elaborat diversos projectes de diferent tipologia atenent a les necessitats i demandes.

El Centre Civic que s'utilitzaria com a seu de l'Escola Taller seria el de Sant Salvador que ja compta amb aules, espais per vestidors amb espais per vestidor amb guixetes, etc. I les tasques de preparació i manteniment s'efectuarien en el mateix Centre i en els de Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Bonavista. El Parc Ecohistòric del Pont del Diable es contempla atesa la seva proximitat i les possiblitats formatives pel que fa a la jardineria.