::Inici >Microinformàtica

Microinformàtica

Adquirir els coneixements necessaris pel manteniment d’equips informàtics a nivell de hardware i sistemas operatius Windows i Linux, muntar i configurar xarxes informàtiques; crear, mantenir i implementar pàgines Web estàtiques i dinàmiques, plànols de cad en 2Di 3D i dissenys gràfics preparats per impressió digital.


Mòdul 1. Informàtica bàsica

Objectiu general del mòdul: familiaritzar amb l’ús i els elements principals d’un ordinador, així com la utilizació dels diferents complements i programes.


Mòdul 2. Elements d’un sistema microinformàtic

Objectiu general del mòdul: instal-lar, configurar i verificar PC i perifèrics habituals, manejant els elements físics que configuren un sistema informàtic, diferenciant les funcions que realitzen.


Mòdul 3. Sistemas operatius (MS-DOS i Windows)

Objectiu general del mòdul: instal-lar, configurar i verificar el programari de base inicial.


Mòdul 4. Instal-lació i administració de xarxes d’àrea local (LAN)

Objectiu general de mòdul obtenir els coneixements necessaris per instal-lar i administrar una xarxa d’ordinadors.


Mòdul 5. Diagnòstic i resolució d’avaries

Objectiu general del mòdul: detectar i solucionar els problemas que puguin presentar-se durant l’activitat dels equips: Realitzar el pla de manteniment preventiu per optimitzar el rendiment i garantir el bon funcionament dels sistemes microinformàtics.


Mòdul 6. Disseny gràfic, imatge digital, CAD

Objectiu general del mòdul: Elaborar productes gràfics, aplicant els coneixements del lleguatge visual i utilitzant els programes informàtics de disseny, il-lustració i maquetació més adients.


Mòdul 7. Disseny web i multimedia. Administració de servidors

Objectiu general del mòdul: Dissenyar elements de pàgines web, utilizant els programes més adients.