::Inici >Aspectes organitzatius

Aspectes organitzatius


Consell escolar


El consell escolar de la llar d’infants és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en els centres d’educació infantil de primer cicle. Els membres d’aquest consell són escollits per un període de 4 anys, però cada dos anys, es renova la meitat dels membres representants del personal educador. El/la representant dels pares i les mares en el consell escolar és escollit per dos anys.

Aquest consell està format per:

 • La directora del centre:

  MO
  NTSE BALIARDA FÀBREGAS

 •  Representant de l’Ajuntament del municipi on és la llar d’infants:

  MARTA AUBAÓ MOIX

 •  Representant/s del personal educador (escollides per les educadores):

  VANESSA ORTEGA MUÑIZ

 •  Representant/s de les famílies dels infants (escollits pels propis pares i mares)

  JENNIFER AGULLÓ ROLDAN

 • Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

  MONTSE ROVIRA SANS

Horari i calendari escolar. Quotes


QUIN ÉS L’HORARI I EL COST?


Horari de matí: 09.00 h. a 12.00 h.
 

Horari de tarda: 15.00 h. a 17.00 h.

COST ÚNIC 165€ (independentment de l’horari escollit)

 
ACOLLIDA MATINAL:

DE 08.00 h. a 09.00 h. Servei d’acollida 25€ mensuals  


Servei de menjador:

 DE 12.00 h. a 15.00 h. (menjador, migdiada i berenar) 6€ per dia

COST MATRÍCULA: 50€ (es cobrarà a l’inici de setembre)

El Calendari de la llar d'infants serà aprovat per l'Ajuntament per a cada curs. 
El curs escolar és de setembre a juliol, així doncs, durant el mes d'agost, la llar romandrà tancada.
La matriculació implica el pagament obligatori dels onze mesos (setembre-juliol) exceptuant aquelles circumstàncies que s'acreditin segons marca l'ordenança fiscal num 21 de l'Ajuntament.