::Inici >La nostra línia pedagògica

La nostra línia pedagògica

 

"Una bona infància seria aquella en la que el nen és reconegut i promogut. El nen neix amb unes capacitats per aprendre, no necessita preguntar ni ha de disposar de permís de l’adult per començar a aprendre. L’aprenentatge és una activitat cooperativa i comunicativa, en la qual els nens són agents actius que construeixen el coneixement, el compromís i creen significats del món, conjuntament amb els adults i també entre iguals”.  Carla Rinaldi     
 
Els infants tenen dret a una educació de qualitat adequat a les seves necessitats. La llar d’infants els ofereix la possibilitat de relacionar-se amb altres nens i nenes, compartir jocs, aprenentatges i vivències que els ajudaran a construir la seva personalitat. La nostra tasca és proporcionar les condicions adients, per tal que l’infant es pugui desenvolupar com a persona.
 
Partim d'una concepció d'infant capaç: capaç de pensar, de fer, de participar, de construir, i evidentment,
un infant amb uns drets, per tant, un infant que pot decidir. Un infant que és curiós per naturalesa, i on des d'aquí la llar intentarem proporcionar-li i oferir-li propostes adients al seu nivell maduratiu i que el motivin.
  
L’infant utilitza el descobriment com a mitjà per nous aprenentatges, ja que considerem que ell és el protagonista del seu aprenentatge.
El joc és la forma innata que té l'infant per descobrir i entendre el món. A través del joc, l’infant aprèn els hàbits de socialització, aprèn a compartir, desplega les seves aptituds físiques i psíquiques, adquireix autonomia, els ajuda a resoldre conflictes, etc.  El joc lliure serveix per créixer, serveix per aprendre a viure. És un joc nascut del motor intern de cada infant; sense objectius, sense resultats concrets. Per aquest motiu, oferim uns espais de joc amb materials diversos per fomentar un joc exploratori i creatiu. Uns espais que faciliten als infants el desenvolupament del joc, les seves relacions socials i respecten els seus interessos. 

El treball en equip i la formació permanent són essencials per a la construcció del projecte educatiu des del consens i des de la reflexió col·lectiva.  L’actitud de l'equip educatiu cap a l'infant (acollidora, respectuosa, d'escolta, atenta...) són l'eix que acompanya i dona coherència a tot el procés pedagógic i educatiu. L'equip acompanya l'infant a la seva acció, sempre respectant les possibilitats d’explorar, experimentar i descobrir dels infants que són les premisses d’un bon aprenentatge.

“A través del valor que dóna a les petites coses, l’adult contribueix a la formació de la personalitat de l’infant. Els detalls de la vida quotidiana, aparentment insignificants i que moltes vegades passen desapercebuts per als adults, en realitat són elements bàsics de l’educació de l’infant.” Pepa Òdena

Valorem i donem la importància que es mereix als moments de vida quotiadana,  que ocupen una gran part del temps i de la vida dels infants, i són moments que es repeteixen al llarg del dia. A banda de cobrir les necessitats bàsiques, també es generen i possibiliten un munt de situacions d'aprenentatge, tant individuals com col·lectives, per tal que l'infant pugui ser el protagonista del seu propi recorregut. El moment dels àpats, el canvi de bolquers, el descans, les entrades i sortides, el joc lliure... són l'eix central de l'ambient educatiu i potencia el valor d'aprenentatge dels infants.

Respectem totalment el seu ritme d'aprenentatge, els hi donem temps. Permetem que vagi adquirint una autonomia, que els hi dona seguretat i ganes de seguir superant nous reptes. 

"Quan estalvies a un infant l'esforç que ell podria fer, li estàs impedint créixer" Maria Montessori 

Tenim com a prioritat garantir que tota l'experiència de l'infant a la llar succeeixi en un ambient relaxat, de tranqui·litat, de benestar i respecte.