::Portada >╗ Un de nosaltres... >.: Mns. Miquel BARBAR└ i ANGL╚S

.: Mns. Miquel BARBAR└ i ANGL╚S

:: Director

De Director a ESCRIPTOR.


Biografia: podeu trobar-la a la secció "El nostre Director".

Activitat "extra-professional":

És autor de l'estudi "Hecho religioso, Iglesia y nacionalismo en Catalu­nya", publicat a l'Informe FOESSA, Madrid, 1983, i fet amb la col·laboració de Ll. Aranda i M. Ll. Cisquella. Igualment és autor del llibre Fet religiós i Església en els mil anys de Cata­lunya publicat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989.


Va col·laborar en el llibre El cambio religioso en España, publicat per ISPA, Bar­celona, 1975.

També va col·laborar en el llibre Miscel·lània Dr. Ramon Torrella i Cas­cante amb un article sobre els antecedents del Concili Provincial Tarraco­nense, editat per l'Arque­bisbat de Tarragona, l'any 1993.


Ha col·laborat en l'estudi publicat per AIS/CROAS Totalisme i voraci­tat, una aproximació interdisciplinària al "fenomen sectari" a Catalunya, editat l'any 1994.


És autor del llibre El procés de socialització i la formació religiosa en la societat i en l’Església, lliçó inaugural del 2002-2003 i edició de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona i Arquebisbat de Tarragona.

És responsable i autor d’algunes adaptacions i melodies del llibre El Cant de Lloança, publicat pel Capítol de la Catedral de Tarragona i el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, 2008.

És corresponsable de la publicació - i hi té moltes peces musicals -   del llibre “Cantem la litúrgia”, editat pels Amics de la Catedral de Tarragona i el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, el gener de 2010.

L’Arquebisbat (2010) li ha dedicat una “Miscel·lània Mn. Miquel Barbarà Anglès”. Aportació a la història de l’Arxidiòcesi entre dos postconcilis 1969-2009, preparada per Mn. Joaquim Claver, que és l’autor de tres apèndix molt interessants.


La última obra de Mns. Miquel Barbarà, és la que porta per títol "Doble Mirada - Sobre el fet religiós i l'Església".
Aquest llibre és una senzilla introducció al coneixement del fet religiós des de la perspectiva de la sociologia i de la creença. Aquesta "doble mirada" suposa un diàleg interior entre creença i ciència, entre fe i raó. Un diàleg molt útil i que l'autor ofereix als lectors amb la disposició i el desig que també els ajudi a fer aquest diàleg en la seva vida. Fe i ciència no estan renyides. Al contrari, poden ser ben complementàries i poden donar un bon resultat, tant en l'ordre personal com en el social. El fet religiós i l'Església han fet i estan fent un molt bon servei al bé comú de la societat de Catalunya. Si es porta bé, en el futur, encara el poden fer millor.
(Informació extreta de la plana web de l'Editorial Claret)
Podeu veure un reportatge gràfic de la presentació d'aquest llibre el dia 31-05-2.012 a la llibreria La Capona..