::Inici >ALTRES

ALTRES

SERVEIS COMPLEMENTARIS


SERVEIS FINANCERS

  • També realitzem  a les empreses anàlisis financers sobre la seva situació patrimonial.
  • La seva situació de solvència i liquidesa mitjançant l'anàlisis de ratis i comptabilitat analítica.
  • I la planificació econòmica - financera de l'empresa per mitjà de comptes de resultat i balanços provisionals,  pressupostos de venda, i plans de tresoreria.

ALTRES SERVEIS ADMINISTRATIUS.

A part del treball d'oficina, també li podem portar les gestions administratives i els diferents tràmits administratius sense que tingui que sortir del despatx. No caldrà que faci cua i s'estalviarà temps.