::Inici >PREUS

PREUS

Comptabilitat per autònom 35 €/mes, per a les PIMES 40€/mes. Inclou impostos trimestrals (IVA i Retancions), resums anuals i declaració de renda. La primera visita gratis . La resta de serveis a conveni.

També es treballa per hora (treballs puntuals): 10€/hora.

Nous clients:       gratis
Anàlisis de balanços per mitjà de ratis.

Societats:
Dipòsits de Comptes Anuals/ Balanços 12€
Comptes Anuals 10 €

Informació financera :
Analisis de balanços per mitjà de ratis 10€
Balanços, Comptes de Resultats 5€