::Inici >Notícies

Notícies


  • El 95% de les víctimes de parada cardíaca sobtada moren abans d'arribar a l'hospital.
  • Atletes i joves: La mort cardíaca sobtada és la causa del 93% de morts sobtades en la pràctica d'esport.
  • Als EEUU 7.000 nens sense símptomes previs, moren cada any a causa de la parada cardíaca sobtada.
  • Els atacs cardíacs, apoplexies i altres malalties circulatòries representen el 41% de totes les morts a Europa.
  • Es preveu que al 2020, fins al 40% de totes les morts estaran relacionades amb malalties cardíaques.
  • De les 300.000 morts que es produeixen cada any a Espanya, gairebé la meitat -per sobre de 130.000- són degudes a malalties del sistema cardiovascular.
  • Si desglossem aquestes xifres veiem que el cor és el culpable d'unes 60.000 morts, és a dir, del 20% del total de les defuncions. Més de la meitat d'aquestes morts es podrien evitar si s'actués a temps.
  • Després d'una parada cardio-respiratòria, als òrgans -entre ells el cervell i el cor-, no els arriba l'oxigen i deixen de funcionar: les lesions cerebrals apareixen després del tercer minut, i les possibilitats de supervivència són gairebé nul·les després de vuit minuts de parada circulatòria. Cada minut que passa disminueix en un 10% les possibilitats de supervivència, per la qual cosa les màximes possibilitats de superar-ho se situen dins dels 4 minuts immediatament posteriors a la parada cardio-respiratòria.