::Inici >CN. Vandellos

CN. Vandellos


   CN Vandellos  CN Vandellos

En cas d'un accident nuclear les autoritats municipals donaran el senyal d'alarma a través de la megafonia fixa i mòbil del seu municipi, a calafat hi ha instal.lats amb aquest propòsit un sistema de magafonia.


       Què podem fer nosaltres davant d'una emergència nuclear?
        


 a-   Seguir les informacions i instruccions oficials transmeses atraves de la megafonia fixa i mòbil del 

        seu municipi.

  b-   Evitar el bloqueig de les lines telefòniques-no abusar de l'ús del telèfon-.

 c-   En principi, romandre en el propi domicili, on Devéria tornar si ens trobem fora.

 d-   Tancar portes, finestres, Chimino i qualsevol espai amb sortida a l'exterior, tapar amb humits les           possibles esquerdes i desconnectar ventiladors i aparells d'aire condicionat, tant  fred com de                calor.

 e-   Durant l'emergència consumir únicament begudes i aliments envasats i aigua enbotellada. Mai de
       l`aixeta.

 En el cas que les autoritats ordenessin evacuar la zona convé;

a-   Recollir roba i objectes de neteja personal així com diners i tot allò neceseario per uns dies fora de  casa

 
b-  Tancar bé les portes i finestres del nostre habitatge i no oblidar tallar la llum, aigua i gas

 
c-   Dirigir-se als punts de reunió anunciats per les autoritats perquè d'ells sortiran els mitjans de transports habilitats per a aquest fi. Si s'utilitza vehicle propi als punts de reunió de vehicles, on sortiran a carabanes escortats per la guàrdia civil per evitar possibles aglomeracions o accidents.

 
Punts de reunió
Al següent mapa de calafat s'assenyalen les 3 punts on anar, i val tant per habitants com per vehicles.

Map

Click me
Ingestión de pastilla de iodo

Si fuera necesario, se administrarian pastillad de iodo al a poblacoin, en sus domiciolios o en los punto de suministro que se establezqcan. No ingerir las pastillas por decion propia antes de la indicación pertinenente.

Todo lo expuesto se pondra en practica en el caso en el que las autoridades ordenasen evacuar la zona, sin embargo las primeras medidas a tomar en los momentos iniciales de la alarma son;
Que hacer en caso de accidente nuclear en los primeros momentos !??.

______________________________________________________________________________

 

Una fuita d'aigua obliga a aturar el reactor de Vandellòs II

 2-9-2004 .

CN Vandellos
     CN Vandellos

Els responsables de la central nuclear Vandellòs II van detenir ahir al migdia manualment el reactor, de forma no programada, per reparar un dels sistemes de refrigeració. Segons un comunicat del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), es va detectar una fuita en un tram de la canonada d'un dels dos sistemes d'aigua de mar destinats a la refrigeració de la planta.
El titular de la nuclear va decidir aturar el reactor tot i que les especificacions tècniques de funcionament de la central permeten operar amb aquesta avaria durant un termini màxim de 72 hores, suficient, segons el Consell de Seguretat, per reparar la incidència. El CSN afirma que l'avaria no va suposar risc per als treballadors, la població ni el medi ambient i que ha estat classificada en el nivell 0, corresponent a les incidències «sense transcendència per a la seguretat». Els tècnics reparen l'avaria i fan proves per a després connectar la central a la xarxa elèctrica.


  Arrunt !     Inici