::Portada >Núm. 61: Abril - Juny >A la nostra Trini

A la nostra Trini

No ploris per la pena d’haver-la perduda. Somriu pel goig d’haver-la coneguda.
Concurs de Ball

Foto feta el dia del concurs de música i ball Country al Parc.

En nom del grup de “Música i moviment d’Alforja” de l’Associació de Dones