::Inici >L' Agenda 21 de Montblanc >Participaciˇ

Participaciˇ

El pla de participació de l’Agenda 21 de Montblanc contempla els següents objectius:

• Potenciar processos participatius a Montblanc.

• Implicar a la població en el procés d’Agenda 21.

• Recopilar i analitzar diferents discursos sobre la realitat socioambiental de Montblanc.

• Proposar accions per al Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Montblanc.

• Iniciar el procés de treball de l’òrgan de seguiment que asseguri el desenvolupament l’Agenda 21 i vetlli pel compliment del PALS.


Fase de presentació: Objectiu, donar a conèixer el procés.

• Es va realitzar un acte de presentació pública el 7 de juny de 2008 (presentació disponible a l’apartat “Documents”).

• En col·laboració amb el claustre i els alumnes de 6è. de primària del CEIP Les Muralles es va dissenyar el logotip identificatiu de l’Agenda 21, essent la proposta guanyadora la de la Natàlia Romano.

Fase de diagnosi: Objectiu, copsar l’opinió pública, la visió subjectiva del municipi.

L’estratègia que s’ha seguit per recollir la visió ha estat la realització de tres sessions de discussió on es van posar sobre la taula diferents eixos temàtics. Cada sessió va permetre que un grup de persones participessin en un procés interactiu d’intercanvi d’opinions i d’idees al voltant de diferents temes o problemes socioambientals d’interès comú. Alhora, cadascuna de les sessions va abordar un determinat àmbit temàtic dins dels que són objecte de diagnosi.

El calendari seguit per realitzar aquestes sessions fou:

• 1a. Sessió: ENTORN HUMÀ I ECONÒMIC, divendres 7 de novembre de 2008.

• 2a. Sessió: TERRITORI I MOBILITAT, dissabte 22 de novembre de 2008.

• 3a. Sessió: VECTORS AMBIENTAL, divendres 28 de novembre de 2008.

Els dossiers informatius estan disponibles a l’apartat “documents”.

A més a més per obtenir diferents visions particulars de la mateixa realitat s’han realitzat un total de 16 entrevistes semiestructurades a persones amb diferents ocupacions i llocs de residència i que aporten el seu coneixement del municipi des de diferents perspectives; entre les persones entrevistades es compten els cinc alcaldes pedanis.

Fase d’elaboració del Pla d’Acció.

En aquesta fase l’objectiu serà l’elaboració col·lectiva de propostes per al pla d’acció.