Origen

El plantejament dels treballs s’emmarca en la filosofia de l’Agenda 21 aplicada al món local, tal i com ha estat plantejada en els documents clau de les Conferències Europees de Ciutats Sostenibles celebrades fins ara:
  • Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (Rio de Janeiro, 1992)
  • Carta de les Ciutats Europees cap a la sostenibilitat (Aalborg, 1994)
  • Pla d’actuació de Lisboa (1996)
  • Declaració de Sevilla (document aprovat en la conferència corresponent a l’àrea mediterrània de les quatre conferències regionals que es van celebrar l’any 1998)
  • La crida de Hannover (2000)
  • L'any 2004 el municipi de Montblanc s’adhereix a la Carta d’Aalborg i l'any 2008, acollint-se al programa de suport de la Diputació de Tarragona, el municipi inicia els treballs de l’Agenda 21 Local.