::Inici >LES UNITATS

LES UNITATS

La Policlínica Comarcal del Vendrell disposa de les següents Unitats Assistencials:
 
  1. Mitja Estada: Distribuïda en dues Subunitats depenent del seu objectiu:
 
  • Conval·lescència: Té com a objectiu restablir aquelles funcions o activitats que han estat afectades totalment o parcialment per diferents patologies.
 
  • Cures pal·liatives: La cura activa i total de les malalties que no tenen resposta al tractament curatiu, l’objectiu principal del qual és aconseguir la major qualitat de vida possible per als pacients i les seves famílies. 
 
  1. Llarga Estada: Té com a funció el tractament rehabilitador, pal.liatiu de cures, com també el suport a persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució a fi d’aconseguir la màxima autonomia que permeti la situació del malalt.
 
  1. Residència Assistida: La seva funció és donar servei a aquelles persones que necessitades en major o menor grau d’assistència sanitària, i trobant-se immer-se’s en un entorn sociofamiliar que no pot donar resposta o cobertura a les mateixes, necessiten ser ingressades en un centre amb caràcter més o menys permanent per la seva cura i atenció.
 
  1. Hospital de dia i Centre de dia: Servei d’assistència interdisciplinària on el pacient amb malalties i dependència tan física com psíquica acut, durant el dia per rebre tractament integral i retorn després al seu domicili. L’objectiu és millorar la vida del pacient, disminuir el pes de la càrrega familiar, facilitar l’alta hospitalària i evitar la institucionalització.