::Inici >MISSIÓ DE LA PCV

MISSIÓ DE LA PCV

La MISSIÓ de la POLICLÍNICA és la de donar cobertura sanitària i sociosanitària a les necessitats de salut i socials de la població de la Comarcal del Baix Penedès, mitjançant l’atenció integral i personalitzada del pacient i la prestació de serveis sanitaris de qualitat, tot plegat orientat a la constant recerca del benestar del pacient i del camí a la excel·lència.