::Inici >Fes-te membre de la XIP

Fes-te membre de la XIP

 

Si et vols fer membre de la XIP, envia un e-mail a secretaria@laxip.cat amb les teves dades de contacte, i ben aviat ens posarem en contacte amb tu.

 

QuŤ vol dir fer-se membre

Els membres de l’associació tenen el dret de:
 
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 
2. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 
3. Participar en les activitats de l’associació.
 
4. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 
5. Elegir i ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 
6. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 
7. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 
8. Exposar a la Junta Directiva i a l’Assemblea tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç l’assoliment dels objectius.
 
9. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva.
 
10. Ésser escoltat prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.PerquŤ fer-se membre

 

PER:
 
1. Enriquir la visió que hom té de l'Educació des de diferents punts de vista i en diversos àmbits. El fet que molts de nosaltres procedim de diferents sectors professionals implicats en el mon de l'Educació i que la majoria som pares i mares amb fills a diferents etapes educatives (i com a tales membres de la comunitat educativa no com a professionals) ens ha de permetre impulsar una reflexió global del Sistema Educatiu i de l'Educació en el marc de la societat actual i de futur.
 
2. Treballar per a l'harmonització dels progressos en equitat i en excel·lència del sistema educatiu i de cadascun dels centres educatius.
 
3. Treballar per mantenir un flux més o menys constant d'aflorament públic d'idees, discurs i fonamentació per al desenvolupament dels principis i objectius de la llei d’Educació, tan pel que afecta l'activitat educativa com pel que afecta la seva organització i l'activitat de les administracions que la serveixen.
 
4. Crear opinió col·lectiva (en la societat en general, i en l’àmbit educatiu en particular) i alliberar-la dels apriorismes dels discursos tradicionals en matèria educativa
 
5. Facilitar a les generacions "majoritàriament silencioses" del món educatiu referents nous i estimular aquestes generacions “majoritàriament silencioses" a deixar de ser-ho.
 
6. Impulsar grups de treball i organitzar debats, conferències i seminaris per mantenir un flux constant d’aflorament públic d'idees, discurs i fonamentació pel que fa als àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió, i a l’activitat de les administracions que els serveixen.
 
7. Ser presents als òrgans de participació previstos al sistema educatiu i vertebrar propostes i solucions a les necessitats i demandes educatives des de la proximitat.
 
8. Facilitar l’intercanvi d’experiències educatives i fomentar la recerca a l’àmbit pedagògic.