Presentació
A la llar d'infants ens basem en tres àrees d’aprenentatge que fan referència als fets i a les circumstàncies més significatives pels infants: ells mateixos, tot el que els envolta formant el seu entorn més immediat i la manera com s’hi relacionen.

BENVINGUTS!

mans portada