::Inici >UNESCO Catalunya

UNESCO Catalunya

El Centre UNESCO de Catalunya.

Unesco CatalunyaL'any 1960 es va fundar el primer club UNESCO: el Club d'Amics de la UNESCO de Barcelona.

Al 1984 es va crear el Centre UNESCO de Catalunya, oficina tècnica que té com a finalitat fomentar totes les relacions entre la cultura catalana i la UNESCO.
El Centre UNESCO de Catalunya dóna suport a la FCACU i a les xarxes d'escoles associades a la UNESCO, biblioteques associades a la UNESCO i càtedres UNESCO.

LA FCACU

FCACUL'any 1984 es va fundar la FCACU (Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO). La FCACU aplega les associacions catalanes que treballen dins dels camps de la UNESCO i que estan reconegudes com a tals.

Les associacions i clubs UNESCO disposen, pel seu treball, de les publicacions i àudiovisuals de la UNESCO i de les publicacions periòdiques del Centre UNESCO de Catalunya.

La FCACU és membre de:
- Federació Europea d'Associacions i Clubs UNESCO (membre adherit)
- Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)