::Inici >UNESCO Tortosa

UNESCO Tortosa

Qui somLa nostra associació va ser creada l’any 1990, quan persones vinculades a l’Orde de la Cucafera i properes a l’entorn del Sr. Federico Mayor Zaragoza van fundar l’Associació d’Amics de la UNESCO de Tortosa amb la finalitat de difondre els principis d’aquesta institució.

Al novembre del 2005 comença una etapa de canvis amb nous socis i una junta directiva renovada formada per persones de diversos països de procedència i de diverses localitats del territori de les  Terres de l'Ebre.

El 25 de març del 2006 a l’Assemblea general de la FCACU (Federació de Clubs i Associacions UNESCO de Catalunya) celebrada a Palafrugell s’entra a formar part d’aquesta Federació.

A partir d’aleshores formem part de la xarxa civil UNESCO amb l’objectiu d’aprofundir més en el coneixement dels objectius i actuacions UNESCO i establir relacions de col·laboració amb el Centre UNESCO de Catalunya (UNESCOCAT) i amb les altres associacions o clubs UNESCO de Catalunya.

Organigrama de l’entitat

D’acord amb els Estatuts, l’entitat es regeix a través d’una Junta Directiva formada per: una presidenta, una vicepresidenta, una secretària, una tresorera i quatre vocals.

A partir d’aquest organigrama, la presa de decisions també s’efectua a través de l’Assemblea de socis i sòcies i les comissions de treball.

Què és una associació d’amigues i amics de la UNESCO?

Qui som 2Una Associació d’amigues i amics de la UNESCO és un grup de persones que, compartint uns mateixos interessos, s’agrupen per donar a conèixer els ideals i els programes de la UNESCO i per promoure activitats relacionades amb els objectius i les campanyes de l’organització. Som organitzacions no governamentals sense ànim de lucre.